Závislosť – ako ju prekonať?

Patríte medzi tých, ktorí nedokážete odolať cigaretke? Alebo dobrému čokoláde a iným sladkostiam? Zbiehajjú vám slinky už pri pohľade na tieto dobrôtky?

Nuž, asi máte závislosť, ktorá vás zbavuje zdravého úsudku a vaše vedomie nedokážete udržať na uzde…

Svetová zdravotnícka organizácia definuje závislosť ako „duševný, prípadne aj telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby, alebo nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do svojho tela príslušnú látku.“

Čísla sú alarmujúce: podľa aktuálnych údajov na Slovensku trpí závislosťou od alkoholu skoro desatina populácie – 400 tisíc ľudí, a o fajčeniu nehovoriac: týmto neduhom rovná tretina obyvateľstva!

Prečo nedokážeme odolať nástrahám návykových látok? (áno, aj taká nevinná čokoláda je ňou, ale aj chrumkavé pečivo, cukor, keď už hovoríme iba o tých najnebezpečnejších…)

Kľúč musíme hľadať v ľudskom mozgu a fungovaní biochémie v ňom. Akonáhle sa totiž u niekoho vyvinie závislosť, jeho alebo jej mozog bude podstatným spôsobom previazaný používať návykové látky napriek dôsledkom

Niektoré látky narúšajú normálnu mozgovú komunikáciu tým, že sa pripájajú k neurónom, čo podvádza mozog v domnienke, že sú to neurotransmitery, ako je nikotín, ktorý stimuluje neurón uvoľňujúci VTA dopamín.

Iné drogy, ako sú amfetamíny a kokaín, bránia odstránenu dopamínu – hormónu šťastia – zo synaptickej štrbiny, priestoru medzi dvoma neurónmi.

Tretia kategória drogov, ako je ópium a heroín, znižuje aktivitu inhibičného neurónu, ktorý zabraňuje nadmernej produkcii dopamínu VTA neurónom.

Drogy môžu spôsobiť, že mozog uvoľní až 10-krát viac dopamínu ako množstvo uvoľnené počas príjemných aktivít. Okrem toho sa tento pocit šťastia vo všeobecnosti vyskytuje rýchlejšie a trvá dlhšie. Čoskoro, klasické aktivity, z ktorých sa doteraz človek cítil dobre už neprodukujú rovnaký efekt, čo môže viesť k zúfalstvu a nedostatku motivácie. To spôsobuje závislosť, ktorá sa pri niektorých drogách môže vzniknúť už po jednom použití. Pretože drogy ovplyvňujú systém odmeňovania v mozgu, závislosti zmení odmeňovacie centrum čo nakoniec vedie k túžbe po nezávislosti radosti.

Z pohľadu mozgu všetky závislosti majú podobné škodlivé účinky. Keď mozog začne očakávať tieto látky, ale nedostane ich, alebo ak sa človek rozhodne vstúpiť do procesu regenerácie zo závislosti, telo zažije rôzne všeobecne nepríjemné fyziologické a emocionálne reakcie.

 

Ako sa závislosť vyvíja?

Ľudský mozog je komplexný orgán, ktorý riadi všetky dobrovoľné a nedobrovoľné kroky, ktoré robíme. Mozog kontroluje základné motorické zručnosti, tep srdca a rýchlosť dýchania, emócie, správanie a rozhodovanie.

V našom mozgu je časť, ktorá zodpovedá za závislosť. Názov tejto časti mozgu je limbický systém. Tento systém, známy aj ako „centrum odmeňovania mozgu“, je zodpovedný za naše emócie, pocity radosti.

Rez ľudským mozgom

 

Keď človek užíva akúkoľvek návykovú látku, limbický systém uvoľňuje chemikálie, vďaka ktorým sa užívateľ bude cítiť dobre. Práve tento mechanizmu podporuje ich zneužívanie. Ohromujúca, nedobrovoľná potreba používať návykovú látku – bez ohľadu na to, akú škodu môže spôsobiť – je spôsobená skutočnými zmenami, ku ktorým došlo v systéme odmeňovania mozgov. „Kŕmenie“ závislosti sa stáva prioritou číslo jedna.

 

Aktivácia systému odmeňovania mozgu

Systém odmeňovania mozgu je prirodzene aktivovaný, keď robíme aktivity, ktoré sú pre nás dobré. Je súčasťou našej prirodzenej schopnosti prispôsobiť sa a prežiť. Ak kedykoľvek niečo tento systém aktivuje, mozog predpokladá, že sa deje niečo potrebné na prežitie. Mozog potom odmeňuje toto správanie vytváraním pocitov radosti. Pitie vody, keď sme smädní, aktivuje systém odmien, takže toto správanie opakujeme.

Používanie návykových látok aktivuje systém odmeňovania mozgu. Časté aktivovanie tohto systému týmito látkami však môže viesť k závislosti. Návykové látky vyvlastnia tento systém a spôsobia pocity radosti z činností, ktoré sú pre telo v skutočnosti škodlivé. Avšak – nanešťastie, návykové látky majú oveľa väčší vplyv na centrum odmeňovania mozgu ako bežná nevinná činnosť. Náš mozog, žiaľ nevie rozlíšiť či ide o nevinnú činnosť ako napríklad jedenie, alebo užívanie návykovej látky. A tu je pes zakopaný.

 

Biochémia závislosti od návykovej látky

Dopamín, tento hormón hrá dôležitú úlohu v systéme odmeňovania. Je to prírodná látka v mozgu, ktorá vysiela signály do limbického systému. Keď sa drogy dostanú do limbického systému, drogy buď napodobňujú dopamín, alebo spôsobujú jeho nadprodukciu v mozgu. Dôvodom, prečo normálne akcie, ktoré tak isto aktivujú systém odmeňovania mozgu (napríklad jedlo, pitie, sex, hudba atď.), nevedia preprogramovať mozog od závislosti je to, že tieto produkujú iba normálne hladiny dopamínu.

Návykové látky môžu uvoľňovať až 10-krát viac dopamínu ako prirodzené správanie sa pri odmeňovaní.

Návykové látky doslova zaplavujú neuroreceptory dopamínom. Toto spôsobuje „vysokú“ previazanosť, závislosť odmeňovacieho centra s ich užívaním. Po pokračujúcom užívaní ľudský mozog už nie je schopný prirodzene produkovať normálne hladiny dopamínu. Tie v podstate berú odmeňovací  systém za rukojemníkov. Výsledkom je túžba po týchto látkach, ktoré obnovia hladiny dopamínu na normálne hodnoty. Osoba v tomto scenári už nie je schopná cítiť sa dobre bez nich.

 

Abstinenčné príznaky

Veľkým problémom jednotlivca, alebo aj jeho okolia sú abstinenčné príznaky, ktoré sa objavujú vtedy, ak človek sa nedostane z určitého dôvodu k vytúženej návykovej látke. Či je to už z dôvodu, že nemá možnosť si ju užiť, alebo dobrovoľne, pretože sa snaží dostať von z tohto bludného a seba ničiaceho cyklu.

Najčastejšie abstinenčné príznaky sú tieto:

 • Miešanie sa do všetkého – Nepokoj, potreba neustále sa pohybovať, alebo všeobecný nepokojný pocit.
 • Hnev – Pocit intenzívneho, nevysvetliteľného hnevu, mrzutosti, potreby bičovať, alebo strata nálady bez zjavnej príčiny.
 • Úzkosť – Záchvaty paniky, pocity strachu a obavy, alebo neustály stav nadmerného vzrušenia. Úzkosť je jedným z najčastejších príznakov abstinenčného syndrómu a zvyčajne sa objavuje alebo zintenzívňuje počas prvých niekoľkých štádií vysadenia. Niektorí ľudia pociťujú úzkosť takmer nepretržite po dlhú dobu a iní zistia, že úzkosť prichádza a odchádza vo vlnách. Tí, ktorí mali anamnézu úzkosti pred závislosťou a/alebo zotavením, často uvádzajú, že úzkosť, ktorá sa vyskytla počas zotavovania, bola iná: hraničila s terorom a bola extrémne intenzívna.
 • Depresívna nálada – Pocit beznádeje a nemotivovanosti.
 • Vyčerpanie – Neustále pociťuje nedostatok energie alebo extrémnu únavu, slabosť a pomalosť.
 • Nespavosť – Dlhodobé ťažkosti so zaspávaním alebo spaním. Nespavosť je pri vysadení psychiatrického lieku bežná. Pacienti uvádzajú problémy so zaspávaním, zaspávajú príliš neskoro, prebúdzajú sa príliš skoro a vo všeobecnosti majú nepokojný a nekvalitný spánok. Spánková deprivácia, ktorá z toho vyplýva, vedie k podráždeniu a často obmedzuje správne fungovanie počas dňa. Nespavosť vyvolaná abstinenčným syndrómom môže trvať pomerne dlhý čas a množstvo času, po ktorý trvá, sa mení od prípadu k prípadu. Niektorí ľudia hlásili, že sa im v priebehu niekoľkých týždňov darí lepšie spať, zatiaľ čo iní uviedli, že perióda zlepšenia trvala mesiace alebo rok.
 • Popudlivosť – Pocit ľahko byť naštvaný malými, zdanlivo bezvýznamnými záležitosťami.
 • Obsedantné myšlienky – Intrusívne, opakujúce sa, nechcené alebo zacyklované sa myšlienky. Pocity úplnej fixácie na problémy, až do bodu, keď je ťažké pohnúť sa dopredu.

Prírodné riešenia pre boj proti závislostiam

Čo sú esenciálne oleje?

Ľudstvo po tisícročia hľadala prirodzené spôsoby na podporu dobrého zdravia a wellness. Esenciálne oleje sa osvedčili ako jeden z najlepších zdrojov prírodného liečenia, ktorý poskytuje celý rad zdravotných výhod.

Esenciálne oleje sa pestujú a destilujú zo stromov, rastlín, kvetov, kôr, semien, koreňov a kríkov. Oleje z rastlín sa najčastejšie získavajú procesom parnej destilácie.

Esenciálne oleje vo všeobecnosti obsahujú okysličené molekuly, ktoré transportujú rôzne živiny do buniek tela. Tento kyslík umožňuje, aby sa živiny asimilovali do tela, aby sa dosiahli rozsiahle antioxidačné účinky.

Esenciálne oleje terapeutickej triedy (CPTG) prinášajú pozitívny účinok na organizmus prostredníctvom priamej absorpcie do kože, cez inhaláciu čuchových alebo tráviacich orgánov. Stimulujúce, upokojujúce, uvoľňujúce a čistiace vlastnosti esenciálnych olejov prispievajú k vyváženiu všetkých orgánových systémov.

Čo je to aromaterapia?

Aromaterapia je všeobecne klasifikovaná ako trieda holistickej liečby zahŕňajúca používanie aromatických zložiek a rastlinných materiálov na produkciu vôní prospešných pre fyzické, duševné a duchovné zdravie.

Aromaterapia sa opiera o esenciálne oleje, ktoré dodávajú svoje vlastnosti inhaláciou, požitím alebo lokálnou aplikáciou na pokožku. Existuje však mnoho rôznych druhov esenciálnych olejov, ktoré môžu byť použité mnohými rôznymi spôsobmi pre množstvo účelov.

Hoci esenciálne oleje sú bežné aj v takých výrobkoch, ako sú mydlá, sviečky a kozmetické výrobky, ich koncentrované formy môžu byť silnými látkami. Na účely aromaterapie sa esenciálne oleje kvapkajú do difuzérov, ktoré vyvíjajú studenú paru ktorú následne inhalujeme. Ďalšou aplikáciou je topická aplikácia, kedy sa zmiešajú s nosnými olejmi, ako je mandľový olej, olivový olej, kokosový olej alebo masážny olej, a aplikujú sa na pokožku. Účinok môže byť stimulačný alebo relaxačný na základe použitého éterického oleja.

 

Aromaterapia a pomoc pri závislosti

Pre ľudí ktorí prechádzajú obdobím zotavenia od závislostí, holistické prostriedky môžu byť účinným doplnkom liečby. Silné dôkazy podporujú účinnosť mnohých alternatívnych možností liečby, ako je akupunktúra, jóga a aromaterapia.

Aromaterapia môže byť prospešná v niekoľkých smeroch keď hovoríme o prekonaní príznakov:

 • Kontrola túžby po návykovej látke. Jednou z najhorších bitiek ľudí, ktorí podstúpia zotavenie od závislostí je obmedzenie nutkania vrátiť sa k zvyku, ktorý sa pokúšajú upustiť. Túžba ide ruka v ruke so závislosťou, a obaja majú fyzické a psychické korene. Našťastie niektoré účinné látky vybraných esenciálnych olejov môžu účinne znížiť túto túžbu.
 • Získanie duševnej jasnosti. Prvých niekoľko týždňov zotavenia sa zo závislostí, najmä alkoholu, môže byť podčiarknuté pocitom „zmeteného mozgu“. Nie je to len bežný výskyt, ale aj očakávaný účinok akútneho odvykacieho syndrómu (Post Acute Withdrawal Syndrome – PAWS). Esenciálne oleje, ako napríklad rozmarín, môžu pomôcť pri poskytovaní dodatočnej duševnej čistoty, ktorá poskytne dodatočnú vrstvu reliéfu keď je nasadaný spolu s programom obnovy.
 • Bytie v prítomnosti. Medzi hlavné princípy holistického wellness a všímavosti je bytie v prítomnosti. Pre väčšinu ľudí sa to nevyskytuje prirodzene, pretože sa ocitli zabalení v premýšľaní o minulosti alebo budúcnosti. Niektoré z najlepších liečebných postupov však pochádzajú z bytia v momente, ktorý sa dá uskutočniť meditáciou pri rozptýlení esenciálnych olejov. Niektoré esenciálne oleje môžu jednotlivcom pomôcť ľahšie vstúpiť do meditatívneho stavu alebo zlepšiť kvalitu spánku, čo pomáha pri celkovej relaxácii.
 • Úľava pri fyzických ochoreniach. PAWS často prináša fyzické príznaky, ako sú svalové napätie, bolesť kĺbov, nepokojné nohy, bolesti hlavy. Použitie esenciálnych olejov, či už pri masáži alebo inhalácii pomocou difuzéra, umožňuje zníženie niektorých z týchto fyzických nepohodlí. Ak je však bolesť závažná a pretrvávajúca, je vhodné poradiť sa s lekárom.
 • Ovládanie emócií. Počas počiatočných štádií triezvosti sa emócie môžu zdať viac rozptýlené. Je to preto, lebo mozog a telo sú zvyknutí byť ovládaní externými látkami. Inými slovami, musia sa naučiť, ako fungovať bez prítomnosti týchto látok. Očakávať, že k tomu dôjde počas skorej fázy obnovenia, je nastavenie late príliš vysoko. Niektoré esenciálne oleje sú účinné už pri individuálnom relaxovaní, čo môže v konečnom dôsledku umožniť lepšiu emocionálnu kontrolu.

Samozrejme, esenciálne oleje nie sú konečnou odpoveďou pre jednotlivcov na ceste k triezvosti. Veľa výskumov však naznačuje, že pridanie aromaterapie a inej holistickej liečby k existujúcemu programu obnovy môže zmierniť príznaky abstinenčného stavu a potenciálne zlepšiť výsledky.

 

 1. Závislosť od liekov, opiátov

Tabletky na stoleBolesť je realitou života, od bolesti svalov až po bolesti hlavy, bolesti chrbta a dokonca aj bolesti zubov. Táto bolesť môže donútiť osobu, aby hľadala rýchlu a jednoduchú úľavu, najmä pri opakujúcich sa problémov. Keďže ľudská bytosť je tvorom zvykov, pravidelný neurologický a behaviorálny model používania liekov proti bolesti na ich zmiernenie môže z dlhodobého hľadiska znamenať fyzickú a psychologickú závislosť od nich, dokonca aj po tom, ako prejde bolesť.

Závislosť na opiátoch (omamných látkach proti bolesti) je jedným z najrýchlejšie rastúcich problémov na svete. Veľa ľudí bojuje so závislosťou od opiátov alebo sa pokúšajú podstúpiť proces obnovy a zažívajú zbavenie sa závislosti.

Počas prvej fázy zbavovania sa závislosti od opiátov sa môže zdať, že táto skúsenosť je ohromujúca. Jednotlivec môže pociťovať extrémnu úzkosť, zmätenosť a stres, pretože jeho mozog reaguje na nedostatok lieku.

Najlepšie esenciálne oleje pre abstinenčné príznaky od opiátov

Ako súčasť obnovovacieho programu, esenciálne oleje so sedatívnymi vlastnosťami pomôžu, aby sa telo zotavilo a zostalo pokojné počas neho.

Levanduľa – Sladká vôňa levanduľového oleja je jednou z najpopulárnejších vo svete esenciálnych olejov. Tento viacúčelový esenciálny olej pochádza z parnej destilácie levanduľových listov a kvitnúcich vrchov a využíva sa jeho relaxačné, upokojujúce účinky.

Na použitie aplikujte 2 až 3 kvapky oleja do dlane, pošúchajte nimi a vdychujte arómu. Prípadne použite difúzor aby ste arómu rozptýlili v miestnosti.

 

Ylang Ylang – Ylang Ylang olej je získavaný z voňavých kvetov tropických stromov nazývaných Cananga odorata, alebo Cananga stromu. Táto kvitnúca rastlina, pôvodom z Indonézie produkuje jemnú kvetinovú vôňu, ktorá ju robí ideálnou na navodenie pokojného, nepretržitého spánku. Olej je tiež užitočný pri zmierňovaní nevoľnosti, ako aj strachu a nepokojov.

Pridajte niekoľko kvapiek ylang-ylang oleja do kúpeľa, aby ste zažili jeho upokojujúce účinky, alebo použite difúzor aby ste arómu rozptýlili v miestnosti.

 

Eukalyptus – Eukalyptový esenciálny olej sa získava parnou destiláciou listov a vetvičiek stromu eukalyptu. Aróma oleja pôsobí stimulujúco na telo a myseľ, čo znižuje letargiu, ktorá sa môže vyskytnúť počas odňatia opiátov. Lokálna masáž niekoľkých kvapiek oleja zriedeného nosným olejom môže pomôcť zmierniť únavu, bolesti a nepohodlie v tele.

 

Kasia – Pikantný, teplý, voňavý škoricový olej pochádza z aromatického indického korenia: kasie. Esenciálny olej môže pomôcť zvýšiť aktivitu nadobličiek, okrem toho poskytuje úľavu od zmätku, stresu, strachu alebo pochybností.

 

Zázvor – Tento esenciálny olej sa získava z koreňov rastliny zázvoru. Obsahuje veľké množstvo gingerolu, silného antioxidantu, ktorá je hlavnou účinnou zložkou tohto oleja. Zázvorový esenciálny olej má silnú, aromatickú vôňu a môže pomôcť potlačiť chuť na opiáty. Použite v  difuzéri, alebo v masáži, ktorá môže zmierniť únavu, bolesti svalov a stresu.

 

Grapefruit – Esenciálny olej z grapefruitu sa získava studeným lisovaním z kôry grapefruitov a má sedatívne a stimulačné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú lymfatický systém. Preto môže olej priniesť úľavu od abstinenčných príznakov opiátov.

 

Mäta prieporná – Esenciálny olej z mäty piepornej má vysoký obsah mentolu, ktorý má omladzujúce a upokojujúce účinky na zmysly. Olej je tiež užitočný pri náprave zmeteného mozgu, zmierňovaní nevoľnosti, napätia a bolesti hlavy, z ktorých všetky sú príznakmi odňatia opiátov. Olej sa môže aplikovať topicky, keď sa zriedi nosným olejom alebo sa použije v aromaterapii v difúzori v miestnosti.

 

 1. Závislosť od drog

Injekčná striekačka s drogouAromaterapia je jednou z najlepších alternatívnych terapií pre abstinenčné príznaky kokaínu, amfetamínu alebo závislostí na heroíne, keď sa používa v spojení s programom obnovy.

Prvým krokom je čo najviac porozumieť skutočnostiam o príslušnom lieku, ktorý spôsobil závislosť, a bojovať odtiaľ proti symptómom. Týmto spôsobom bude ľahšie poraziť zvyk a postaviť jedinca na cestu vedúcu k šťastnému, dlhému životu bez drog.

 

Najlepšie esenciálne oleje pre abstinenčné príznaky drog

Šalvia muškátová – Esenciálny olej zo šalvie muškátovej sa ukázal ako účinný pri zmierňovaní psychickej únavy, paranoje a úzkosti. Okrem toho sa ukázalo, že zmierňuje bolesti chrbta, bolesti hlavy a svalové kŕče, ako aj upokojuje nervový systém. Ak chcete použiť tento esenciálny olej, zmiešajte niekoľko kvapiek s nosným olejom, ako je olivový alebo kokosový olej, a aplikujte na miesta, kde je potrebná úľava od bolesti. Alternatívne, rozptyľujte 3 alebo 4 kvapky v difuzéri na zníženie stresu alebo negatívnych myšlienok.

 

Bergamot – Esenciálny olej z bergamotu sa ukázal ako účinný pri poskytovaní úľavy od nutkavého správania alebo úzkosti. Často sa používa v spojení s liečbou závislosti na kokaíne a heroíne kvôli jeho upokojujúcemu účinku. Olej tiež pomáha zmierniť napätie a regulovať chuť k jedlu. Rozptyľujte 3 alebo 4 kvapky v difuzéri na zmiernenie úzkosti, alebo kvapnite 2 kvapky do dlaní, pošúchajte nimi a vdychujte arómu pre upokojujúci účinok.

Použitie esenciálneho oleja z bergamotu v sprche môže pre vás priniesť ďalšie výhody. Pridajte niekoľko kvapiek oleja na nosný olej a aplikujte zmes na pokožku pri sprchovaní. Inhalujte hlboko, aby ste zažili upokojujúcu arómu a zároveň si vychutnávali jeho čistiace účinky na pokožku.

Na lokálnu aplikáciu kombinujte niekoľko kvapiek oleja s nosným olejom a masírujte na krk a ramená, aby ste zmiernili nervové napätie.

Na vnútorné použitie pridajte do čaju kvapku bergamotového esenciálneho oleja, a to nielen na zvýšenie chuti, ale aj na podporu pocitu dôvery a pokoja, pričom sa uvoľní napätie.

 

Citrón – Citrónový esenciálny olej zvyšuje náladu a zmierňuje úzkosť tým, že pre telo má alkalizujúci účinok, čo podporuje detoxikáciu obličiek, pečene a znižuje dehydratáciu.

Ak chcete použiť citrónový esenciálny olej ako súčasť aromaterapie, rozptyľujte niekoľko kvapiek citrónového oleja v vzduchu difúzorom v miestnosti, alebo vdychujte z dlaní aby ste zlepšili náladu, posilnili telo a myseľ.

Použitie citrónového esenciálneho oleja vnútorne vyžaduje jeho zmiešanie s niekoľkými kvapkami surového medu pre imunitné posilňovacie účinky alebo kvapnutie kvapky citrónového oleja na zubnú kefku alebo na jazyk pre čistejší, čerstvejší dych.

 

Mäta pieporná – Tento esenciálny olej pomôže uľaviť od bolesti hlavy a nevoľnosti, vďaka čomu je vysoko účinný pri zvládaní abstinenčných príznakov tvrdých návykových látok. Esenciálny olej z mäty piepornej poskytuje úľavu od bolestivých emócií, podporuje zdravé trávenie, posilňuje telo a zvyšuje bdelosť a zmierňuje zápal.

Na použitie v aromaterapii, vložte niekoľko kvapiek oleja do difuzéra, aby ste zvýšili energiu a stimulovali zmysly alebo sa vmasírujte do dlaní a vdychujte arómu priamo.

Upokojujúce látky nachádzajúce sa v esenciálnom oleji z mäty piepornej ho robia ideálnym pre olejové masáže. Na lokálne použitie sa riedi nosným olejom a takáto zmes sa použije pri masáži, aby ste si mohli  vychutnať sladkú, relaxačnú vôňu. Pre zvýšenie osviežujúcich účinkov rozrieďte olej nosným olejom a naneste na spánky.

Esenciálny olej z mäty piepornej je skvelým doplnkom vašej každodennej rutiny pri vdýchnutí. Pomáha uvoľniť dýchacie cesty a podporovať zdravé dýchacie funkcie.

 

Rozmarín – Účinky rozmarínového oleja zahŕňajú zvýšenie sebavedomia a zmiernenie stresu alebo úzkosti. Bolo tiež preukázané, že je účinný pri zvládaní abstinenčných príznakov z vysadenia návykových látok. Esenciálny olej z rozmarínu poskytuje výhody, ako je zlepšenie koncentrácie a pamäti, zmiernenie bolesti a stuhnutosti kĺbov alebo zmiernenie žalúdočných kŕčov.

Chemické zloženie esenciálneho oleja rozmarínu mu dodáva silné vlastnosti na zvýšenie energie, najmä ak sa olej používa v aromaterapii cez difúzor.

Keď sa snažíte relaxovať, regeneračné vlastnosti esenciálneho oleja z rozmarínu môžu pomôcť telu upokojiť na konci dlhého dňa. Pridajte pár kvapiek oleja do teplého kúpeľa, aby ste vytvorili relaxačné prostredie a uvoľnili stres mysle a tela.

 

 1. Závislosť od alkoholu

Prázdna fľaša alkoholuVäčšina ľudí, ktorí sa zotavujú zo závislosti od alkoholu, pociťuje závažné psychologické príznaky súvisiace s úzkosťou, stresom a depresiou. Pretože esenciálne oleje sú známe pre svoje vlastnosti proti úzkosti, niektoré z nich môžu poskytnúť potrebnú podporu pre tých, ktorí zažívajú abstinenčné príznaky z vysadenia alkoholu.

 

Najlepšie esenciálne oleje pre abstinenčné príznaky alkoholu

Levanduľa – Levanduľový olej je jednou z najlepších možností na použitie v aromaterapii na zvládanie úzkosti a psychických stresov súvisiacich s zotavovaním sa z alkoholizmu. Okrem toho je olej skvelý na zmiernenie stavov, ako je precitlivenosť a nespavosť v súvislosti s abstinenčným alkoholom. Je tiež známe, že olej pôsobí ako prostriedok na zmiernenie stresu a upokojenie vďaka svojim uvoľňujúcim vlastnostiam.

 

Citrón – Citrón má vysoký obsah limonénu, čo mnohé štúdie ukázali, že môžu mať pozitívny vplyv na zmiernenie depresie a podporu imunitného systému. Tento esenciálny olej sa extrahuje studeným lisovaním z citrónovej kôry. Výsledný čerstvý citrusový olej má omladzujúce účinky pre myseľ a telo.

Citrónový olej je skvelým spoločníkom a liečebným prostriedkom pri zotavovaní a na ceste k celkovému uzdraveniu. Nadmerná konzumácia alkoholu si vyberá daň zdraví pečene, ktorá je zodpovedná za mnohé metabolické funkcie v tele.

Keď pečeň metabolizuje konzumovaný alkohol, proces uvoľňuje toxické vedľajšie produkty vrátane acetaldehydu, ktorý ďalej poškodzuje jej bunky. Citrónový olej pomáha iniciovať jemnú detoxikáciu pečene a obličiek. Pomáha tiež obnoviť rovnováhu pH v krvi a znížiť dehydratáciu spôsobenú alkoholom.

 

Čierne korenie – Esenciálny olej z čierneho korenia je populárnym korením s rôznymi možnosťami použitia v kuchyni, výrobe parfumov a liekov. Tento olej pochádza zo sušeného plodu a poskytuje mnoho zdravotných výhod. Podľa štúdie, olej z čierneho korenia môže pomôcť znížiť túžbu pre väčšine závislostí, a účinne zmierňuje abstinenčné príznaky, ako je úzkosť a stres.

Olej obsahuje silné antioxidanty, ktoré zvyšujú okysličovanie v tele, pomáhajú zabrániť dehydratácii buniek. Okrem toho sa ukázalo, že esenciálny olej z čierneho korenia zvyšuje hladiny serotonínu a dopamínu v mozgu. Olej tiež prirodzene funguje ako diuretikum. Aplikovanie oleja lokálne môže pomôcť detoxikovať organizmus prostredníctvom stimulácie potenia a močenia.

 

Zázvor – Zázvor je silný koreň s pozoruhodnými terapeutickými výhodami. Medicínske použitie zázvoru možno vysledovať spätne 4 700 rokov do Číny a Indie. Olej sa získava zo zázvorového koreňa prostredníctvom parnej destilácie. Olej obsahuje veľké množstvo gingerolu, ktorý má svoje terapeutické účinky.

Závislosť od alkoholu má za následok fyziologické aj psychické poškodenie tela. Viaceré štúdie naznačujú, že zázvorový olej má na organizmus účinky v ochrane pečene (hepatoprotektívne účinky). Vzhľadom k tomu, nadmerná konzumácia alkohol poškodzuje pečeň, výhody zázvorového oleja môže podporiť proces hojenia.

 

Rímsky harmanček – Tento olej pochádza z parnej destilácie kvetov harmančeka. Je to jedna z najstarších liečivých rastlín na svete. Je tiež obľúbeným olejom v aromaterapii, preslávený svojimi schopnosťami na zmiernenie stresu a zvýšenie nálady. Esenciálny olej z rímskeho harmančeka je bohatý na antidepresíva a má mierne sedatívne vlastnosti. To znamená, že môže priamo ovplyvniť mozog, vyvolať pocit relaxácie a upokojiť nervový systém.

Tento olej je nervovým tonikom, ktorý má pozitívny vplyv na nervový systém. Táto jeho vlastnosť môže pomôcť pri emocionálnych spúšťačoch počas odvykania od alkoholu, pretože pomáha znížiť podráždenosť a hnev.

Existuje niekoľko spôsobov, ako používať uvedené vyššie uvedené esenciálne oleje na pomoc zmierniť abstinenčné príznaky. Medzi najúčinnejšie patria vnútorné použitie, aromaterapia, kúpeľ s esenciálnym olejom a lokálna aplikácia.

 • Aromaterapia – Pridajte tri až päť kvapiek esenciálnych olejov levandule, citróna alebo rímskeho harmančeka do difuzéra pre stres a úzkosť úľavu. Prípadne nalejte niekoľko kvapiek každého z nich na bavlnené rúško alebo vreckovku a nadýchnite sa.
 • Vnútorné použitie – Pridajte 1 až 2 kvapky esenciálnych olejov čierneho korenia, rímskeho harmančeka, citróna alebo zázvoru do pohára teplej vody s lyžičkou surového medu. Použite toto relaxačné tonikum dvakrát denne, aby ste posilnili imunitný systém a zmiernili stres a úzkosť.
 • Topická aplikácia – Zmiešajte 2 až 4 kvapky citrónu, čierneho korenia, zázvoru alebo levanduľového oleja s jednou polievkovou lyžičkou nosného oleja, ako je mandľový alebo kokosový olej. Jemne masírujte touto zmesou krčnú oblasť, spánky, hrudník a spodnú časť chodidiel. Opakujte to dvakrát až trikrát denne, aby ste upokojili nervový systém a zmiernili príznaky z vysadenia.
 • Detoxikačný kúpeľ – Pridajte 10 kvapiek harmančekového oleja, 15 kvapiek zázvorového oleja, 10 kvapiek levanduľového oleja, 10 kvapiek citrónového oleja a 100 ml kokosového oleja do kúpeľa naplneného teplou vodou. Kúpte sa 15 – 20 minút, aby ste zažili detoxikačné účinky.

Zotavenie zo závislosti od alkoholu je často dlhé a namáhavé. Zotavenie jednotlivca by malo byť podporované jeho prostredím, ako aj ľuďmi, ktorí sú mu blízki. Vyššie uvedené esenciálne oleje sú účinné ako doplnková liečba v spojení s inými liečebnými postupmi a terapiami, ako je meditácia a poradenstvo. Najdôležitejšou pomocou, ktorá pochádza z týchto esenciálnych olejov, je psychologická podpora potrebná počas fázy odvykania od alkoholu.

 

 1. Závislosť na nikotíne

Horiaca fajčená cigaretaMilióny ľudí, ktorí zápasia so závislosťou od tabaku, sú dôkazom toho, že odvykanie od fajčenia nie je jednoduché. Niektorí sa snažia prestať fajčiť, ale neskôr zápasia s abstinenčnými príznakmi. Mnohí hľadajú pomoc pri nikotínových žuvačkách, nikotínových náplastiach, bylinkách, elektronických cigaretách, liekoch, akupunktúre a dokonca aj hypnóze a meditácii. Avšak esenciálne oleje môžu byť prospešné, pokiaľ ide o riešenie tabakových alebo nikotínových abstinenčných príznakov.

Oleje sa vstrebávajú do krvného obehu inhaláciou a lokálnou aplikáciou, aby sa dosiahol ich účinok. Esenciálne oleje používané na odvykanie od fajčenia zvyčajne fungujú tak, že znižujú túžbu po cigarete a upokojujú nervový systém, ako aj zmierňujú stres a úzkosť.

 

Najlepšie esenciálne oleje pre abstinenčné príznaky nikotínu

 

Čierne korenie – Olej z čierneho korenia je všeobecne považovaný za najúčinnejší esenciálny olej na abstinenčné príznaky pri odvykaní od fajčenia. Jedna štúdia, do ktorej bolo zainteresovaných 48 fajčiarov, porovnávala účinok náhrad nikotínu (výpary esenciálnych olejov z čierneho korenia, mentolu, mäty) a porovnávala účinok s prázdnymi náplňami (placebo). Účastníci boli cez noc zbavení nikotínu a cigariet a boli požiadaní, aby v prípade potreby použili jedno z týchto štyroch náhrad.

Výsledky ukázali, že túžba po cigaretách bola podstatne znížená medzi členmi skupiny, ktorá inhalovala olej z čierneho korenia. Olej tiež zmiernil úroveň úzkosti v porovnaní s neochuteným placebom.

Zaujímavým komerčným produktom, obsahujúcim esenciálne čierne korenia, bazalky a feniklu je nosmý inhalátor AntiFume, ktorý sľubuje svojim používateľom radikálne nníženie počtu vyfajčených cigariet a zvýšenie doby bez fajčenia.

 

Levanduľa, bergamot a harmanček – Esenciálne oleje na odvykanie od fajčenia a abstinenčné príznaky nie sú účinné len vtedy, keď sa ich výpary vdychujú, ale aj keď sa aplikujú lokálne. Štúdia sa uskutočnila so 48 študentkami, ktoré sa zúčastnili na programe odvykania od fajčenia. Skupina bola požiadaná vykonávať samo-masáž na rukách zmesou esenciálnych olejov levandule, bergamotu a harmančeka. Úspech tejto skupiny v programe bol potom porovnaný s kontrolnou skupinou.

Štúdia zistila, že program odvykania od fajčenia, ktorý aplikuje aromaterapeutickú masáž, má za následok výrazné zníženie počtu cigariet vyfajčených za deň, ako aj chuť na nikotín a úzkosť súvisiacu s fajčením a iné abstinenčné príznaky.

 

Citrusové oleje – Citrusové oleje sú ideálne na potlačenie abstinenčných príznakov fajčenia, pretože môžu byť zmiešané s inými olejmi na riešenie špecifických symptómov. Napríklad človek, ktorý sa cíti byť nervózny, v úzkosti, v hneve alebo podráždenosti, môže na zmiernenie príznakov použiť citrusové oleje, ako je grapefruit, citrón alebo petitgrain, a vyvolať povznášajúci účinok.

Zmes týchto olejov by bola tiež ideálna pre potlačenie pocitu letargie. Jedna štúdia zistila, že vôňa citrónu funguje takmer rovnako účinne ako nikotínová náplasť, ktorá pomáha prestať fajčiť.

 

Ylang-Ylang – Esenciálny olej z ylang-ylang je ideálny pre pomoc pri obmedzovaní chuti na nikotínu, ktorý by človek zažil v noci. Keď olejom namočíte bavlnený pad a umiestnite na obliečku vankúša, olej môže pomôcť obmedziť tieto chute.

V štúdii, ktorá sa objavila v knihe Clinical Aromatherapy: Essential Oils in Practice od Jane Buckleovej, účastníci hlásili úľavu od stresu a úzkosti po voňaní esenciálneho oleja ylang-ylang v čase, keď zasiahla túžba po cigarete.

Ďalšie esenciálne oleje ktoré sú na pomoc pri abstinenčných príznakoch pri odvykaní od fajčenia sú šalvia muškátová, klinček, škorica, a majoránka.

Na prípravu „odvykania zmesi od fajčenia“ doma, zmiešajte päť kvapiek divokého pomaranča, limetky alebo oleja z esenciálnych olejov z citróna, päť kvapiek klinčekového oleja, päť kvapiek slamienky, päť kvapiek rímskeho harmančeka, 10 kvapiek majoránky, 10 kvapiek levandule a 15 kvapiek esenciálnych olejov z grapefruitu. Vdychovaním tejto zmesi účinne redukuje túžbu po cigarete, upokojujete nervy, osviežujete telo a vyvažujete náladu.

Na zmiernenie podráždenosti a úzkosti, rozptýľte rímsky harmanček, levanduľu, alebo ylang-ylang difúzorom. Oleje sa môžu tiež použiť na výrobu masážneho oleja, ktorý sa môže masírovať do oblasti hrudníka alebo krku, aby sa ďalej znížili abstinenčné príznaky.

 

 1. Závislosť na kofeíne

Vysadenie kofeínu z každodennej rutiny je skľučujúca úloha, najmä preto, že tak prevláda v podstate v každom domácom a pracovnom prostredí. Ale konzumovať príliš veľa kofeínu môže priniesť široké spektrum negatívnych vedľajších účinkov: od emocionálnych výkyvov, cez nespavosť, svalové napätie až po zhoršené trávenie. Je známe, že nadbytok kofeínu zvyšuje srdcovú frekvenciu, znižuje cirkuláciu krvi v mozgu a zvyšuje krvný tlak.

Použitie esenciálnych olejov je skvelým spôsobom, ako zvládnuť príznaky odňatia kofeínu a nahradiť jeho energizujúce účinky. Esenciálne oleje ideálne fungujú ako potenciálne alternatívy ku konvenčným stimulantom, ako je kofeín.

Pre tento účel existuje množstvo možností. Niektoré oleje pomôžu zvýšiť energiu, iné zlepšia náladu, niektoré pomôžu pri zvládaní napätia a bolesti hlavy, zatiaľ čo iní pomáhajú so zameraním a pozornosťou.

 

Mäta prieporná – Olej z mäty piepornej pomáha zmierniť mierne bolesti hlavy a zároveň dodáva telu energiu. Aplikácia tohto oleja na spánky, keď sa zriedi nosným olejom, je ideálna pre najrýchlejšie výsledky.

 

Divoký pomaranč – Esenciálny olej z divokého pomaranča poskytuje osviežujúcu citrusovú vôňu, ktorá povznáša náladu a zvyšuje zameranie. Je skvelý pre rozptýlenie v obývacej izbe alebo v kancelárskych priestoroch.

 

Jazmín – Jazmínový esenciálny olej so svojou exotickou, kvetinovou vôňou upokojuje, uvoľňuje a zdvíha. Je ideálny na vyváženie energie tela, na zvýšenie sebavedomia a na to, aby bol človek duševne osviežený.

 

Kombinácia viacerých olejov je najlepším spôsobom, ako prirodzene odstaviť kofeín. Použitie esenciálnych olejov mäty priepornej a divokého pomaranča spolu, napríklad, poskytne okamžité zdvihnutie, dodá dávku životnej energie. Za týmto účelom vložte niekoľko kvapiek olejov pomaranča a mäty piepornej do dlaní , pošúchajte nimi a vdychujte vôňu z dlaní.

 

 1. Kompulzívne prejedanie sa

PRejedanie sa Aromaterapia sa často používa ako doplnková liečba pri poruchách príjmu potravy, ako je anorexia, bulímia alebo porucha prejedania. Je to preto, že väčšina z týchto porúch vyplýva z niektorých základných psychologických faktorov. Kompulzívne prejedanie sa môže postihnúť takmer každého a môže sa pohybovať od malých až po ťažké a dokonca sa môže stať návykovým.

Prejedanie je najčastejšou poruchou príjmu potravy. Keď sa človek prejedáva, snaží sa kompenzovať niečo, čo mu chýba vo vlastnom živote, ako je sebaúcta, kontrola, láska alebo odvaha. Tento stav môže nastať aj v dôsledku úzkosti, hormonálnej nerovnováhy alebo nerovnováhy cukru v krvi. Snaha prekonať závislosť je často sprevádzaná množstvom psychických ťažkostí, túžbou, úzkosťou a výkyvmi nálady.

Medzi najúčinnejšie esenciálne oleje na zmiernenie týchto príznakov patrí škorica, grapefruit, šalvia muškátová, divoký pomaranč, citrón, mandarínka a bergamot:

Mandarínka: Pomáha upokojiť nervy a zlepšiť trávenie

Bergamot: Reguluje chuť do jedla

Zázvor: Zlepšuje trávenie a zdvíha náladu

Grapefruit: Ovláda chuť k jedlu a povznáša náladu

Citrón: Zlepšuje duševnú jasnosť

Škorica: Reguluje hladinu cukru v krvi a chuť do jedla

Divoký pomaranč: Má sedatívne vlastnosti a reguluje chuť do jedla

Šalvia muškátová: Má upokojujúce vlastnosti a pomáha vyrovnávať hormóny

Skúste kombinovať niekoľko z týchto olejov a rozptyľovať ich po celej miestnosti po dobu asi 15 minút každú hodinu keď pocítite túžbu.

 

Bezpečnosť pri používaní esenciálnych olejov a prevencia

Pri manipulácii s esenciálnymi olejmi je dôležité byť opatrný a dbať na to, aby ste sa vyhli nepriaznivým účinkom.

Používajte výlučne 100%-ne čisté, 100%-ne prírodné esenciálne oleje terapeutickej triedy (CPTG).

Nikdy nepožívajte esenciálny olej, pokiaľ nie je jasne určený na tento účel.

Okrem toho je dôležité poznať účinky každého použitého esenciálneho oleja. Napríklad esenciálny olej z rozmarínu môže výrazne zvýšiť krvný tlak a je potrebné sa mu vyhnúť tým ľuďom, ktorí trpia hypertenziou.

Ľudia s respiračnými ochoreniami, ako je astma, by mali byť zvlášť opatrní pri používaní esenciálnych olejov, najmä v aromaterapii.

Ženy, ktoré sú tehotné alebo dojčiace, by nemali používať esenciálne oleje.

 

Záver

Ak už trpíte akoukoľvek závislosťou, mali by ste vedieť, že kombinovaná liečba, ktorá zahŕňa esenciálne oleje je veľmi účinná metóda zbavovania sa závislosti a abstinenčných príznakov. Využite túto formu prírodnej liečby, ktorú ako na tácke Matka príroda vám poskytuje. Budete žiť kvalitnejším životom a dlhšie.